Град Панчево|grad@pancevo.rs

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта катастарске парцеле број 1153/2 КО Панчево

/Уговор о отуђењу грађевинског земљишта катастарске парцеле број 1153/2 КО Панчево

Град Панчево, кога заступа Саша Павлов, градоначелник града Панчева и Радослав Шошкић, из Панчева, закључују дана 12.06.2018. године, у Панчеву, следећи

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта
катастарске парцеле број 1153/2 КО Панчево

Предмет овог Уговора је отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града Панчева и то катастарске парцеле број 1153/2 К.О. Панчево, у површини од 21а 17 м2, уписане у лист непокретности бр. 14655 КО Панчево, која се у природи налази у улици Светозара Шемића, у обухвату Плана генералне регулације – Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево (“Сл. лист града Панчева” бр. 19/12, 27/12-испр., 1/13-испр., 24/13-испр. и 20/14).

Више прочитајте у приложеним документима:

2018-07-18T11:22:53+00:0018/07/2018|
Величина слова
Контраст