Опште упутство за прикупљање података о подстандардним ромским насељима на територији Републике Србије

 

Циљ прикупљања података о подстандардним ромским насељима је креирање информационе основе у ГИС формату која ће омогућити праћење стања и доношење одлука битних за предузимање активности на:
1. унапређење квалитета становања у подстандардним ромским насељима; и
2. побољшању услова живота и унапређење положаја ромске заједнице уопште.
Критеријуми који одређују подстандардно ромско насеље утврђени су посредно из дефиниције подстандарних насеља коју користе Уједињене Нације. По овој дефиницији, под подстандардним насељем подразумевамо групу објеката, то јест кућа и других стамбених јединица, коју карактерише:

Izvestaj praksa teslina

E-uprava