Рани јавни увид ППППН Парка природе “Поњавица“ ће се одржати у периоду од 09.06.2017. године до 23.06.2017. године. У аналогном облику план ће бити изложен у холу на шестом спрату у Градској управи града Панчева.

Документација: