Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за изградњу ветроелектране „Ветропарк 1“на подручју катастарске општине Банатско Ново Село, Качарево и Панчево на територији града Панчева ( у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 17.12.2021.године.

Оглас за рани Јавни увид
ПДР Ветропарк 1