Град Панчево|grad@pancevo.rs

Рани јавни увид ПДР Бела Анта у Долову

/Рани јавни увид ПДР Бела Анта у Долову

Излагање на рани јавни увид План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову. Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову (у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 03.06.2016. до 24.06.2016.године.

Документација:
Оглас за излагање на рани јавни увид планског документа
Елаборат за рани јавни увид

Графички прилози
01. Извод из плана вишег реда
02. Планирана намена простора

2016-07-05T15:17:42+00:00 01/06/2016|
Величина слова
Контраст