Izlažu se na rani javni uvid Izmene i dopune Plana generalne regulacije celina 1-širi centar (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevo (u daljem tekstu Plan). Rani javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 15 dana i to počev od 21.04.2017. do 12.05.2017.godine. Navedeni planski dokument, biće izložen na rani javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I br.2-4, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 610, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/308-905.

Dokumentacija:
Oglas za javni uvid
Odluka Sl. list grada Pančeva br. 2/2017
Tekst nacrta plana

Grafički prilozi:
01 Dispozicija prostora u odnosu na grad
02 Izvod iz plana višeg reda
03 Planirana namena