Pristupa se Izmenama i dopunama Plana generalne regulacije kompleksa HIP «Petrohemija», HIP «Azotara» i NIS «Rafinerija nafte Pančevo» u naseljenom mestu Pančevo (“Službeni list opštine Pančevo” broj 12/08(u daljem tekstu: Osnovni plan 08) i “Službeni list grada Pančevo ” broj 18/09, 17/12, 20/15 i 28/16) (u daljem tekstu: Izmene plana 09, 12,15 i 16) radi stvaranja planskog osnova za priključenje TE-TO Pančevo na prenosni elektro-energetski sistem izgradnjom priključno-razvodnog postrojenja 220 kV koje se nalazi neposredno uz TE-TO Pančevo (unutrašnje postrojenje) i dva priključna dalekovoda 220 kV sa tačkama priključenja na postojeći DV 220 kV br.253/2 TS HIP 2 – TS NIS po sistemu ulaz- izlaz.
Nosilac izrade Izmena i dopuna plana je Grad Pančevo, odnosno Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno–komunalne poslove i saobraćaj.<

Tekstualna dokumentacija:
Tekst plana
– Sl. list grada Pančeva br. 18/2019

Grafička dokumentacija:
Dispozicija prostora u odnosu na grad
Izvod iz GUP
Granice izmene plana sa postojećom namenom
Izvod iz važećeg plana
Planirana namena
Plan regulacije
Plan infrastrukture