Град Панчево|grad@pancevo.rs

ПДР за привредну зону -Индустрија посебне намене- просторна целина индустрија скроба “Јабука” и ФСХ “Јабука” у насељеном месту Панчево

/ПДР за привредну зону -Индустрија посебне намене- просторна целина индустрија скроба “Јабука” и ФСХ “Јабука” у насељеном месту Панчево

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за привредну зону – индустрија посебне намене – прострорна целина индустрија сккроба “Јабука” и Фабрика сточне хране “Јабука” у насељеном месту Панчево („Службени лист града Панчева“ број 5/16), ПГР Целина 4а Караула са Јабучким путем и целина 4б Скробара у насељеном месту Панчево (Службени лист града Панчева бр.8/14)- у даљем тексту: Основни план, потребно је израдити елаборат План детаљне регулације за привредну зону – индустрија посебне намене – прострорна целина индустрија скроба “Јабука” и Фабрика сточне хране “Јабука” у насељеном месту Панчево.

 

Документација:
Службени лист града Панчева бр. 35/2017
Текст плана

Графички прилози
01. Диспозиција простора у односу на град
02. Извод из плана Целина 4
03. Постојећа намена
04. План намене површина
05. Регулационо-нивелациони план
06. Планирана инфраструктура
07. План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало
08. Профили улица

2018-02-09T12:23:43+00:0006/02/2018|
Величина слова
Контраст