Osnovni razlog pristupanja izradi Programa i urbanističkog plana je stvaranje pravnog i planskog osnova za organizovani prostorni razvoj, stvaranje mogućnosti za novu izgradnju i unapređenje postojećeg stanja, kao i zaštita i uređenje predmetnog područja.Usvajanjem Generalnog plana proizilazi obaveza izrade Urbanističkih planova koji predstavljaju dalju razradu predmetnih područja sa smernicama koje su date u Generalnom planu. Izradi Plana predhodila je izrada Programa na osnovu inicijative Grada Pančeva da se, posle usvajanja Generalnog plana Pančeva do 20021, pristupi izradi Urbanističkog plana za urbanističku celinu „Hipodrom“. Programom je usvojen osnovni koncept Plana. Gradsko veće grada Pančeva donelo je Odluku o izradi Plana detaljne regulacije Hipodrom u Pančevu (br. II-05-06-2/2009-47 od 8.juna 2009.) i to na osnovu i u skladu sa usvojenim Programom koji je njen obavezni sastavni deo. Nova planska dokumentacija treba da posluži kao osnova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju i uređenje prostora u cilju boljeg korišćrnja potencijala područja.

Dokumentacija:
– Službeni list grada Pančeva br. 17/2010
– Tekst plana

Grafički prilozi:
01. Plan namene
02. Plan regulacije
03. Plan infrastrukture