Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута i реда бр. 24 Суботица-Зрењанин-Ковин и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута i реда бр. 24 Суботица-Зрењанин-Ковин на животну средину, одржаће се у трајању од 30 дана, од 15. јуна 2016. године до 15. јула 2016. године

Линк за преузимање 
Оглас за излагање на јавни увид планског документа