Gradska uprava grada Pančeva oglasila je Javnu raspravu Nacrta odluke o postavljanju manjih, montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene. Javna rasprava sprovodi se u periodu od 27.februara do 06.marta 2018. godine.