Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке o постављању мањих, монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене. Јавна расправа спроводи се у периоду од 27.фебруара до 06.марта 2018. године.