Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308-905, канцеларија 609, у времену од 10 до 15 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 09.12.2016.године.

ИДР:
Главна свеска
Пројекат архитектуре

Урбанистички пројекат:
Текстуална документација

Графички прилози:
Положај локације у односу на насељено место
Обухват пројекта
План регулације и нивелације
План саобраћаја са инфраструктуром