Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавна презентација УП за кат. парц. бр. 3089/2 К.О. Панчево

/Јавна презентација УП за кат. парц. бр. 3089/2 К.О. Панчево

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/331-130, канцеларија 609 и 610, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 02.03.2018.

Оглас за јавну презентацију
Идејно решење

2018-03-22T08:17:21+00:0002/03/2018|
Величина слова
Контраст