По новом Закону до сада издато 27 решења о озакоњењу објеката

15/01/2016|

Одељење за легализацију Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева решавало је поднете захтеве [...]