Јавни позив за су/финансирање пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја града Панчева за 2017. годину

12/07/2017|

Пројекти/програми од јавног интереса за локалну заједницу из области пољопривреде и руралног развоја реализују се кроз Мере прописане Програмом подршк [...]