Набавка материјала за телекомуникационе уређаје

26/02/2016|

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама) Позив за подношење понуда - Телекомуникациони уређаји [...]