Закуп штандова – Изнајмљивање штандова за организовање Сајма запошљавања у 2016. години

04/03/2016|

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама) Позив - Штандови [...]