Град Панчево|grad@pancevo.rs

превозна средства

/Tag:превозна средства
16 03, 2017

Набавка осталих материјала за превозна средства

16/03/2017|

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. ЗЈН) Позив за подношење понуда 53-2017 Образац понуде 53-2017 Техничка спецификација 53-2017 & [...]

3 03, 2016

Набавка осталих материјала за превозна средства

03/03/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка осталих материјала за превозна средства Конкурсна документација - Набавка ос [...]

Accessibility
Затворити