Град Панчево|grad@pancevo.rs

пољочуварска служба

/Tag:пољочуварска служба
4 07, 2016

Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе

04/07/2016|

Отворени поступак јавне набавке Позив за подношење понуда - Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе Конкурсна документација - Набавка услуге анг [...]

28 03, 2016

Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила пољочуварске службе

28/03/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности - Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила пољочуварске службе обликована у две партије и то: Парт [...]

Accessibility
Затворити