Набавка столарских радова на згради Градске управе града Панчева –замена оштећених светлосних трака на анексном делу зграде, израда портирнице од алуминијумских профила у холу зграде и замена прозора

04/08/2016|

Отворени поступак јавне набавке Позив за подношење понуда 126-2016 Конкурсна документација 126-2016 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уг [...]