Град Панчево|grad@pancevo.rs

одржавање

/Tag:одржавање
8 04, 2016

Набавка резервних делова за одржавање компјутерске опреме

08/04/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка резервних делова за одржавање компјутерске опреме Конкурсна документација - [...]

28 03, 2016

Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила пољочуварске службе

28/03/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности - Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила пољочуварске службе обликована у две партије и то: Парт [...]

18 02, 2016

Текуће одржавање опреме – уградна опрема – лифтови

18/02/2016|

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама) Poziv za podnosenje ponuda 34-2016 [...]

Accessibility
Затворити