Набавка услуге израде и постављања табли за обележавање назива улица и тргова на територији града Панчева

20/10/2016|

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама) Позив за подношење понуда - Набавка услуге израде и постављања табл [...]