Град Панчево|grad@pancevo.rs

набавка

/Tag:набавка
16 03, 2017

Набавка осталих материјала за превозна средства

16/03/2017|

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. ЗЈН) Позив за подношење понуда 53-2017 Образац понуде 53-2017 Техничка спецификација 53-2017 & [...]

9 12, 2016

Односи са јавношћу – истраживање мњења

09/12/2016|

Набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује (члан 39. став 2. Закона) Позив за подношење понуда - Односи са јавношћу - истраживање мњења [...]

5 12, 2016

Со за посипање стаза и путева у зимском периоду

05/12/2016|

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама) Позив за подношење понуда - Со за посипање стаза и путева у зимском [...]

24 11, 2016

Набавка огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно насељена на територији града

24/11/2016|

Набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује (члан 39. став 2. ЗЈН) Позив за подношење понуда - Набавка огрева социјално угроженим породиц [...]

14 11, 2016

Набавка огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно насељена на територији града

14/11/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама) Позив за подношење понуда - Набавка огрева социјално угроженим поро [...]

7 06, 2016

Набавка услуге изнајмљивања брода за обележавање значајних датума из области животне средине

07/06/2016|

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама) Позив за подношење понуда - Набавка услуге изнајмљивања брода за об [...]

26 04, 2016

Најам брода за потребе одржавања манифестације „Дан Дунава“

26/04/2016|

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама) Позив за подношење понуда - Најам брода за потребе одржавања манифе [...]

4 03, 2016

Закуп штандова – Изнајмљивање штандова за организовање Сајма запошљавања у 2016. години

04/03/2016|

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама) Позив - Штандови [...]

1 03, 2016

Остали трошкови штампања – штампа промотивног материјала

01/03/2016|

Набавка услуге у складу са чланом 39. став 2. Закона о јавним набавкама Остали трошкови штампања - штампа промотивног материјала Додатно појашњење [...]

29 02, 2016

Набавка услуге оглашавања у дневном листу

29/02/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда-Набавка услуге оглашавања у дневном листу Конкурсна документација - Набавка услуге огл [...]

Accessibility
Затворити