Набавка услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације за 2017. и 2018. годину

16/12/2016|

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда Обавештење о покретању преговарачког поступка - Набавка услуге одржавања информационо [...]