Набавка лиценцираних софтвера, обликована у две партије

01/12/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Набавка лиценцираних софтвера, обликована у две партије, и то: партија 1 – Windows партија 2 - VMware Позив за п [...]