Nabavka usluge prenosa podataka, sa obezbeđivanjem uslova, od kamera za dokumentaciju saobraćajnih prekršaja do zgrade MUP-a u ulici Jove Maksina 41a

2019-07-05T10:34:16+02:0017/11/2016|

Postupak javne nabavke male vrednosti Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka usluge prenosa podataka, sa obezbeđivanjem uslova, od kamera za dokumentaciju [...]