Nabavka usluga čišćenja i uklanjanja divljih deponija rasutih po ataru i uređenje kanala

2019-07-05T10:38:21+02:0015/03/2016|

Pregovarački postupak javne nabavke sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda Odluka o dodeli ugovora - Nabavka usluga čišćenja i uklanjanja divljih depo [...]