Набавка услуга чишћења и уклањања дивљих депонија расутих по атару и уређење каналa

2019-07-05T10:38:21+02:0015/03/2016|

Преговарачки поступак јавне набавке са објављивањем позива за подношење понуда Одлука о додели уговора - Набавка услуга чишћења и уклањања дивљих депо [...]