Набавка услуге изнајмљивања брода за обележавање значајних датума из области животне средине

2019-07-05T10:36:38+02:0007/06/2016|

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама) Позив за подношење понуда - Набавка услуге изнајмљивања брода за об [...]