Односи са јавношћу – истраживање мњења

09/12/2016|

Набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује (члан 39. став 2. Закона) Позив за подношење понуда - Односи са јавношћу - истраживање мњења [...]