Град Панчево|grad@pancevo.rs

град Панчево

/Tag:град Панчево
9 12, 2016

Односи са јавношћу – истраживање мњења

09/12/2016|

Набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује (члан 39. став 2. Закона) Позив за подношење понуда - Односи са јавношћу - истраживање мњења [...]

24 11, 2016

Набавка роковника и планера

24/11/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка роковника и планера Конкурсна документација - Набавка роковника и планера Од [...]

27 10, 2016

Набавка услуге израде Стратегије комуникације града Панчева

27/10/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда - Набавка услуге израде Стратегије комуникације града Панчева Конкурсна документација [...]

20 10, 2016

Набавка услуге израде и постављања табли за обележавање назива улица и тргова на територији града Панчева

20/10/2016|

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама) Позив за подношење понуда - Набавка услуге израде и постављања табл [...]

20 07, 2016

Набавка геодетских услуга за спровођење одлуке Скупштине града Панчева о скидању летине са пољопривредног земљишта у државној својини које се налазе на територији града Панчева

20/07/2016|

Отворени поступак јавне набавке - Набавка геодетских услуга за спровођење одлуке Скупштине града Панчева о скидању летине са пољопривредног земљишта у [...]

Accessibility
Затворити