Остали материјал за посебне намене – гласачке кутије

24/02/2016|

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. ЗЈН) Позив за подношење понуда - Набавка гласачких кутија [...]