Остали материјал за посебне намене – гласачке кутије

2016-10-14T15:30:01+02:0024/02/2016|

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. ЗЈН) Позив за подношење понуда - Набавка гласачких кутија [...]