Набавка услуга чишћења и уклањања дивљих депонија расутих по атару и уређење каналa

2016-10-14T15:38:12+02:0015/03/2016|

Преговарачки поступак јавне набавке са објављивањем позива за подношење понуда Одлука о додели уговора - Набавка услуга чишћења и уклањања дивљих депо [...]