Најам брода за потребе одржавања манифестације „Дан Дунава“

26/04/2016|

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама) Позив за подношење понуда - Најам брода за потребе одржавања манифе [...]