Припрема земљишта за поставку соларног система на топлани Котеж 2