На парцели испред топлане Котеж 2, почела је припрема земљишта за поставку соларног система за загревање санитарне воде. Земљиште ће бити припремљено до краја месеца октобра. Соларни систем ће бити инсталиран и у функцији до краја децембра 2016. године

пре почетка припреме

prema-kotezu-2     prema-pivari     prema-toplani

припрема у току

prema-kotezu-2-rad     prema-pivari-rad     prema-toplani-rad