Jedna od važnih aktivnosti na projektu je trening za 10 tehničkih lica iz Pančeva i Lugoža. Zoran Božanić, Tehnički menadžer projekta je održao prezentaciju o celokupnom sistemu grejanja i sanitarne tople vode u Pančevu i na koji način će se sistem solarnih kolektora objediniti sa postojećim. Treningu su prisustvovala 5 tehničkih lica iz JKP-a “Grejanje”, dok je iz Lugoža došao direktor JKP “Meridian 22 S.A.”, u čijoj su nadležnosti usluge vodovoda, kanalizacije i transporta, glavni inženjer i šef odeljenja za investicije u opštini Lugož i dva člana projektnog tima koja su tehničke struke.

Kolege iz Lugoža su bile impresionarane stepenom automatizovanosti sitema i frekventnom regulisanju na toplanama u Pančevu. Interesantno im je bilo i to što će naši kolektori biti centralizovani u vidu polja, za razliku od njihovih tehničkih rešenja koji predviđaju postavljanje kolektora na pojedinačne objekte.

Prezentacija Zorana Božanić

prezentacija-5    prezentacija

cid_218b28f0-83ad-4096-8fa4-41f6204d8591     cid_1320fe87-c971-4fdc-a15b-502e50397187

cid_ba7e336a-eb3d-4424-b511-f3ac704dc428    cid_e7204a48-4401-42ec-8748-2e60ac08f614