Једна од важних активности на пројекту је тренинг за 10 техничких лица из Панчева и Лугожа. Зоран Божанић, Технички менаџер пројекта је одржао презентацију о целокупном систему грејања и санитарне топле воде у Панчеву и на који начин ће се систем соларних колектора објединити са постојећим. Тренингу су присуствовала 5 техничких лица из ЈКП-а „Грејање“, док је из Лугожа дошао директор ЈКП „Меридиан 22 С.А.“, у чијој су надлежности услуге водовода, канализације и транспорта, главни инжењер и шеф одељења за инвестиције у општини Лугож и два члана пројектног тима која су техничке струке.

Колеге из Лугожа су биле импресионаране степеном аутоматизованости ситема и фреквентном регулисању на топланама у Панчеву. Интересантно им је било и то што ће наши колектори бити централизовани у виду поља, за разлику од њихових техничких решења који предвиђају постављање колектора на појединачне објекте.

Презентација Зорана Божанић

prezentacija-5    prezentacija

cid_218b28f0-83ad-4096-8fa4-41f6204d8591     cid_1320fe87-c971-4fdc-a15b-502e50397187

cid_ba7e336a-eb3d-4424-b511-f3ac704dc428    cid_e7204a48-4401-42ec-8748-2e60ac08f614