Nabavci prethodi informativna objava od 25.05.2016. koja se ovde

Javna nabavka se radi po PRAG proceduri Evropske unije u okviru koje je kompletna tenderska dokumentacija isključivo na engleskom jeziku.

Dokumentacija za preuzimanje: