U skladu sa Akcionim planom razvoja sporta u gradu Pančevu za period 2016-2018. godine, Gradonačelnik grada Pančeva obrazovao je Tim za sportsku infrastrukturu u gradu Pančevu za period 2016.-2018. godine koji možete preuzeti ovde i Tim za realizaciju i vrednovanje Programa i Akcionog plana razvoja sporta u gradu Pančevu za period 2016-2018. godine koji možete preuzeti ovde