Plan JN_izmena 5_28.05.2020

План јавних набавки града ГУ Панчева за 2020. годину- измена бр. 5