Обавештавамо угоститељске објекте који послују на територији града Панчева да је Градоначелник града Панчева, у складу са Одлуком о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“ број 18/15), донео Закључак којим се угоститељским објектима одобрава продужење радног времена у петак и суботу, тј. 17. и 18. јуна 2016. године, до 3.00 часа наредног дана, а у оквиру градске манифестације „Интернационални карневал Панчево 2016“.

За све евентуалне недоумице по овом питању, грађани се могу обратити Секретаријату за привреду и економски развој Градске управе града Панчева, на телефоне 013/308-855 и 013/308-868.