Одговор на одборничко питање

1. „ Зашто скенер не ради 4 месеца у болници и зашто немамо лекара за очитавање снимака ЕЕГ на наеурологији?“