REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD PANČEVO
KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA
JAVNIH I JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA
ČIJI JE OSNIVAČ GRAD PANČEVO
Broj:II-04-111-4/2016-6
Pančevo, 17. avgust 2016. godine

Z A P I S N I K

Sa VI sednice Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, održane dana 17. avgusta 2016. godine u zelenom salonu zgrade Gradske uprave grada Pančeva sa početkom u 12 časova.
Sednicom je predsedavala Zdenka Jokić, predsednik Komisije.
Sednici su prisustvovali svi članovi Komisije i Ivana Marković, sekretar Komisije.

Nakon otvaranja sednice, predsedavajuća je predložila sledeći

D N E V N I R E D

1. Razmatranje prijava na Javne konkurse za imenovanje direktora JKP “Vodovod i kanalizacija” Pančevo, JKP za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata “Mladost” Pančevo, JKP za prevoz putnika “Autotransport-Pančevo” Pančevo, JKP “Dolovi” Dolovo i JKP “Glogonj” Glogonj.

Prešlo se na razmatranje 1. tačke dnevnog reda
Razmatranje prijava na Javne konkurse za imenovanje direktora JKP “Vodovod i kanalizacija” Pančevo, JKP za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata “Mladost” Pančevo, JKP za prevoz putnika “Autotransport-Pančevo” Pančevo, JKP “Dolovi” Dolovo i JKP “Glogonj” Glogonj.

Uvodno izlaganje imala je Zdenka Jokić, koja je predložila članovima Komisije da se razmatraju dokazi iz prijava na javni konkurs za imenovanje direktora JKP “Vodovod i kanalizacija” Pančevo, JKP za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata “Mladost” Pančevo, JKP za prevoz putnika “Autotransport-Pančevo” Pančevo, JKP “Dolovi” Dolovo i JKP “Glogonj” Glogonj a da se nakon otpočinjanja izbornog postupka za navedena preduzeća pristupi razmatranju dokaza iz prijava na javne konkurse za imenovanje direktora JKP „BNS“ Banatsko Novo Selo i JKP „Omoljica“ Omoljica s obzirom da je na navedene javne konkurse pristiglo najviše prijava.
Nakon diskusije, u kojoj su učestvovali svi članovi Komisije, doneti su sledeći:
ZAKLJUČAK I
Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo utvrđuje spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak po Javnom konkursu za imenovanje direktora Javno komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Pančevo i to:
1. Aleksandar Radulović iz Pančeva, dipl. građevinski inženjer.
ZAKLJUČAK II
Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo utvrđuje spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak po Javnom konkursu za imenovanje direktora Javno komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata “Mladost” Pančevo i to:
1. Jasna Ćosić iz Pančeva, dipl.pravnik;
2. Predrag Stojadinov iz Pančeva, profesor fizičke kulture
ZAKLJUČAK III
Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo utvrđuje spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak po Javnom konkursu za imenovanje direktora Javno komunalnog preduzeća za prevoz putnika “Autotransport-Pančevo” Pančevo i to:

1. Jasna Ćosić iz Pančeva, dipl.pravnik;
2. Nebojša Gajić iz Beograda, dipl. mašinski inženjer.

ZAKLJUČAK IV
Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo utvrđuje spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak po Javnom konkursu za imenovanje direktora Javno komunalnog preduzeća “Dolovi” Dolovo i to:
1. Treša Radonjin iz Dolova, dipl inženjer poljoprivrede.
ZAKLJUČAK V
Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo utvrđuje spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak po Javnom konkursu za imenovanje direktora Javno komunalnog preduzeća “Glogonj” Glogonj i to:
1. Ljiljana Stanković iz Glogonja, dipl. ekonomista – menadžer u bankarstvu.

Shodno članu 40. stav 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“ broj 15/16), Komisija će uputiti pisano obaveštenje kandidatima među kojima se sprovodi izborni postupak o otpočinjanju izbornog postupka, najmanje osam dana pre otpočinjanja izbornog postupka.

Komisija će održati usmene razgovore sa kandidatima među kojima se sprovodi izborni postupak dana 5. i 6. septembra 2016. godine sa početkom u 12 časova, ostavljajući po pola sata za svakog kandidata.

S obzirom da više nije bilo diskusije, sednica Komisije završena je u 13 časova i 40 minuta.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Zdenka Jokić

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD PANČEVO
KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA
JAVNIH I JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA
ČIJI JE OSNIVAČ GRAD PANČEVO
Broj:II-04-111-4/2016-7
Pančevo, 05. septembar 2016. godine

Z A P I S N I K

Sa VII sednice Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, održane dana 05. septembra 2016. godine u zelenom salonu zgrade Gradske uprave grada Pančeva sa početkom u 12 časova.
Sednicom je predsedavala Zdenka Jokić, predsednik Komisije.
Sednici su prisustvovali svi članovi Komisije.
Sednici su prisustvovale i predstavnice Sekretarijata za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća Gradske uprave grada Pančeva: Slađana Feratović i Vera Krstić.

Nakon otvaranja sednice, predsedavajuća je predložila sledeći

D N E V N I R E D
1. Usmena provera stručne osposobljenosti znanja i veština kandidata JKP “Vodovod i kanalizacija” Pančevo,
2. Usmena provera stručne osposobljenosti znanja i veština kandidata JKP “Dolovi” Dolovo
3. Usmena provera stručne osposobljenosti znanja i veština kandidata JKP “Glogonj” Glogonj.

Uvodno izlaganje imala je Zdenka Jokić, koja je predložila Komisiji da se usmena provera stručne osposobljenosti znanja i veština kandidata sprovede u dva dela.
U prvom delu svim kandidatima postavljaće se istim redosledom, pet istih pitanja koja se odnose na poznavanje opštih akata za poslovanje i delatnost javnih preduzeća.
U drugom delu usmene provere članovi komisije će postavljati kandidatima pitanja usko vezana za konkretnu delatnost i poslovanje preduzeća na čiji konkurs se kandidat prijavio, nakon čega će dati ukupnu ocenu stručne osposobljenosti znanja i veština kandidata.
Komisija je prihvatila predlog predsednika Komisije.
Komisija je konstatovala da su pristupili svi pozvani kandidati i utvrdila raspored usmene provere na sledeći način:
1. Radulović Aleksandar
2. Radonjin Treša,
3. Stanković Ljiljana.

Prešlo se na razmatranje 1. tačke dnevnog reda
Usmena provera stručne osposobljenosti znanja i veština kandidata JKP “Vodovod i kanalizacija” Pančevo

Na Javni konkurse za imenovanje direktora JKP “Vodovod i kanalizacija” Pančevo javio se jedan kandidat i to Aleksandar Radulović dipl. inženjer građevine iz Pančeva.
Nakon usmene provere komisija je utvrdila da kandidat veoma dobro poznaje opšte akte, koji se primenjuju u poslovanju javnih preduzeća a naročito konkretne propise i delatnost JKP “Vodovod i kanalizacija” Pančevo.

Prešlo se na razmatranje 2.. tačke dnevnog reda
Usmena provera stručne osposobljenosti znanja i veština kandidata JKP “Dolovi” Dolovo
Na Javni konkurs za imenovanje direktora JKP “Dolovi” Dolovo javio se jedan kandidat i to Treša Radonjin iz Dolova, dipl. inženjer poljoprivrede, kome su takođe postavljana pitanja utvrđena za usmenu proveru po istom redosledu, na šta je kandidat iscrpno odgovorio.

Prešlo se na razmatranje 3. tačke dnevnog reda
Usmena provera stručne osposobljenosti znanja i veština kandidata JKP “Glogonj” Glogonj.

Na Javni konkurse za imenovanje direktora JKP “Glogonj” Glogonj javio se jedan kandidat Ljiljana Stanković iz Glogonja, dipl. ekonomista – menadžer u bankarstvu.
Nakon usmene provere komisija je utvrdila da kandidat veoma dobro poznaje opšte akte, koji se primenjuju u poslovanju javnih preduzeća.

S obzirom da više nije bilo pitanja od strane članova Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, sednica je završena u 14 časova i 30 minuta.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Zdenka Jokić

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD PANČEVO
KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA
JAVNIH I JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA
ČIJI JE OSNIVAČ GRAD PANČEVO
Broj:II-04-111-4/2016-8
Pančevo, 06. septembar 2016. godine

Z A P I S N I K

Sa VIII sednice Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, održane dana 06. septembra 2016. godine u Zelenom salonu zgrade Gradske uprave grada Pančeva sa početkom u 12 časova.
Sednicom je predsedavala Zdenka Jokić, predsednik Komisije.
Sednici su prisustvovali svi članovi Komisije.
Sednici su prisustvovale i predstavnice Sekretarijata za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća Gradske uprave grada Pančeva: Slađana Feratović i Vera Krstić.

Nakon otvaranja sednice, predsedavajuća je predložila sledeći

D N E V N I R E D
1. Usmena provera stručne osposobljenosti znanja i veština kandidata JKP “Mladost“ Pančevo,
2. Usmena provera stručne osposobljenosti znanja i veština kandidata JKP za prevoz putnika „Autotranspost Pančevo” Pančevo

Uvodno izlaganje imala je Zdenka Jokić, koja je predložila Komisiji da se usmena provera stručne osposobljenosti znanja i veština kandidata sprovede u dva dela.
U prvom delu svim kandidatima postavljaće se istim redosledom, pet istih pitanja koja se odnose na poznavanje opštih akata za poslovanje i delatnost javnih preduzeća.
U drugom delu usmene provere članovi komisije će postavljati kandidatima pitanja usko vezana za konkretnu delatnost i poslovanje preduzeća na čiji konkurs se kandidat prijavio, nakon čega će dati ukupnu ocenu stručne osposobljenosti znanja i veština kandidata.
Komisija je prihvatila predlog predsednika Komisije.
Komisija je konstatovala da su pristupili svi pozvani kandidati i utvrdila raspored usmene provere na sledeći način:
4. Predrag Stojadinov,
5. Ćosić Jasna,
6. Ćosić Jasna,
7. Gajić Nebojša.

Prešlo se na razmatranje 1. tačke dnevnog reda
Usmena provera stručne osposobljenosti znanja i veština kandidata JKP “Mladost“ Pančevo

Na Javni konkurs za imenovanje direktora JKP „Mladost“ Pančevo javila su se dva kandidata i to Predrag Stojadinov, profesor fizičke kulture iz Pančeva i Ćosić Jasna, dipl. pravnik, iz Pančeva.

Pristupio je kandidat Predrag Stojadinov, a predsedavajuća mu je postavila unapred utvrđena pitanja usmenog testa na koji je kandidat odgovorio po utvrđenom redosledu.
Nakon toga, članovi Komisije Slobodan Milovanović i Dragan Ostojin postavljali su dopunska pitanja.
Nakon usmene provere, Komisija je konstatovala da kandidat Predrag Stojadinov veoma dobro poznaje opšte akte, koji se primenjuju u poslovanju javnih preduzeća a naročito konkretne propise i delatnost JKP “Mladost” Pančevo.

S obzirom da više nije bilo pitanja od strane članova Komisije pristupila je kandidat Jasna Ćosić, dipl. pravnik iz Pančeva, kojoj su postavljana pitanja po istom redosledu na koji je kandidat odgovarala po utvrđenom redosledu.

Nakon toga, Zdenka Jokić, predsednik Komisije i Slobodan Milovanović i Dragan Ostojin članovi Komisije postavili su dopunska pitanja kandidatu.

Prešlo se na razmatranje 2. tačke dnevnog reda
Usmena provera stručne osposobljenosti znanja i veština kandidata JKP za prevoz putnika „Autotranspost Pančevo” Pančevo

Na Javni konkurs za imenovanje direktora JKP za prevoz putnika „Autotranspost Pančevo” Pančevo javila su se dva kandidata i to Jasna Ćosić, dipl. pravnik iz Pančeva i Nebojša Gajić, diplomirani inženjer mašinstva iz Beograda.

Pristupio je kandidat Jasna Ćosić, dipl. pravnik iz Pančeva kojoj je predsednica Komisije takođe postavila pitanja utvrđena za usmenu proveru po istom redosledu, na koji je kandidat odgovarala po utvrđenom redosledu.

Nakon toga, Slobodan Milovanović, član Komisije postavio je dopunska pitanja kandidatu.

Pristupio je kandidat Nebojša Gajić, diplomirani inženjer mašinstva iz Beograda. Kome je predsednica Komisije takođe postavila pitanja utvrđena za usmenu proveru po istom redosledu, na koji je kandidat odgovarao po utvrđenom redosledu.

Dopunska pitanja kandidatu imao je Slobodan Milovanović, član Komisije.

S obzirom da više nije bilo pitanja od strane članova Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, sednica je završena u 14 časova i 30 minuta.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Zdenka Jokić

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD PANČEVO
KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA
JAVNIH I JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA
ČIJI JE OSNIVAČ GRAD PANČEVO
Broj:II-04-111-4/2016-9
Pančevo, 12. septembar 2016. godine

Z A P I S N I K

Sa IH sednice Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, održane dana 12. septembra 2016. godine u zelenom salonu zgrade Gradske uprave grada Pančeva sa početkom u 12 časova.
Sednicom je predsedavala Zdenka Jokić, predsednik Komisije.
Sednici su prisustvovali svi članovi Komisije.

Nakon otvaranja sednice, predsedavajuća je predložila sledeći

D N E V N I R E D

1. Bodovanje kandidata za imenovanje direktora JKP “Vodovod i kanalizacija” Pančevo, JKP za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata “Mladost” Pančevo, JKP za prevoz putnika “Autotransport-Pančevo” Pančevo, JKP “Dolovi” Dolovo i JKP “Glogonj” Glogonj, nakon usmene provere održane dana 5. i 6. septembra 2016. godine.

Prešlo se na razmatranje dnevnog reda

Shodno odredbama Odluke o načinu i postupku imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo i utvrđenog spiska kandidata koji ulaze u izborni postupak, Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, dana 5. i 6. septembra 2016. godine sprovela je usmenu proveru kandidata za imenovanje direktora JKP “Vodovod i kanalizacija” Pančevo, JKP za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata “Mladost” Pančevo, JKP za prevoz putnika “Autotransport-Pančevo” Pančevo, JKP “Dolovi” Dolovo i JKP “Glogonj” Glogonj.

Prilikom usmene provere, svaki član Komisije, bodovima od 1 do 5 boduje svakog kandidata ponaosob. Nakon završene provere, utvrđuje se ukupan broj bodova koji je dobio svaki kandidat ponaosob, tako što se prvo saberu svi bodovi članova Komisije koje je osvojio jedan kandidat, a zatim se utvrdi prosečna ocena, podelom dobijenog zbira sa brojem članova Komisije.

Na osnovu člana 17. Odluke o načinu i postupku imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo („Službeni list grada Pančeva“ broj 8/13 i 14/16) a nakon sprovedene usmene provere i utvrđivanja prosečne ocene za svakog kandidata ponaosob za navedena javna preduzeća, Komisija sastavlja

RANG LISTU
za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća
„Vodovod i kanalizacija“ Pančevo

1. Aleksandar Radulović, dipl. građevinski inženjer iz Pančeva- 4.76 bodova

RANG LISTU
za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća
za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata “Mladost” Pančevo

1. Predrag Stojadinov iz Pančeva, profesor fizičke kulture – 4.64 bodova;
2. Jasna Ćosić iz Pančeva, dipl.pravnik – 2.84 bodova.

RANG LISTU
za imenovanje direktora Javno komunalnog preduzeća za prevoz putnika

“Autotransport-Pančevo” Pančevo i to:

1. Nebojša Gajić iz Beograda, dipl. mašinski inženjer – 4.96 bodova;
2. Jasna Ćosić iz Pančeva, dipl.pravnik – 2.88 bodova.

RANG LISTU
za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća
“Dolovi” Dolovo

1. Treša Radonjin iz Dolova, dipl inženjer poljoprivrede-4.80 bodova.

RANG LISTU
za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća
“Glogonj” Glogonj

1. Ljiljana Stanković iz Glogonja, dipl. ekonomista – menadžer u bankarstvu- 4.16 bodova.

Rang liste sa Zapisnikom o sprovedenom izbornom postupku dostaviti nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Pančeva, i objaviti na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Zdenka Jokić

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD PANČEVO
KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA
JAVNIH I JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA
ČIJI JE OSNIVAČ GRAD PANČEVO
Broj:II-04-111-4/2016-10
Pančevo, 27. septembar 2016. godine

Z A P I S N I K

Sa H sednice Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, održane dana 27. septembra 2016. godine u zelenom salonu zgrade Gradske uprave grada Pančeva sa početkom u 12 časova.
Sednicom je predsedavala Zdenka Jokić, predsednik Komisije.
Sednici su prisustvovali svi članovi Komisije.

Nakon otvaranja sednice, predsedavajuća je predložila sledeći

D N E V N I R E D

– Verifikacija zapisnika sa V, VI, VII i VIII sednice Komisije

1. Razmatranje prijava na Javne konkurse za imenovanje direktora JKP “Omoljica” Omoljica i JKP “BNS” Banatsko Novo Selo.
2. Donošenje Zaključaka o odbacivanju prijava na javne konkurse za imenovanje direktora javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo

S obzirom da na zapisnike sa V, VI, VII i VIII sednice Komisije nije bilo primedbi, zapisnici su jednoglasno usvojeni.

Prešlo se na razmatranje dnevnog reda
Razmatranje prijava na Javne konkurse za imenovanje direktora JKP “Omoljica” Omoljica i JKP “BNS” Banatsko Novo Selo

Uvodno izlaganje imala je Zdenka Jokić, koja je podsetila članove Komisije da je na Javni konkurs za imenovanje direktora JKP “Omoljica” Omoljica i na Javni konkurs za imenovanje direktora JKP “BNS” Banatsko Novo Selo, pristiglo po tri prijave te je predložila da se razmatraju dokazi iz prijava i sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak, odnosno spisak kandidata čije prijave nemaju formalne nedostatke.
Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, nakon pregledanja svih prispelih prijava na Javni konkurs za imenovanje direktora Javno komunalnog preduzeća „BNS” Banatsko Novo Selo konstatovala je da su prijave podneli Nedeljko Erak iz Banatskog Novog Sela, dipl. ekonomista, Dejan Gondi iz Banatskog Novog Sela, dipl. menadžer i Šarenac Zdravko iz Beograda, magistar ekonomije.
Nakon diskusije i razmatranja podnetih dokaza uz prijave, Komisija je donela sledeće:
ZAKLJUČAK I
Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo utvrđuje spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak po Javnom konkursu za imenovanje direktora Javno komunalnog preduzeća „BNS” Banatsko Novo Selo i to:

1. Nedeljko Erak iz Banatskog Novog Sela, dipl. ekonomista;
2. Dejan Gondi iz Banatskog Novog Sela, dipl. menadžer.
Shodno članu 40. stav 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“ broj 15/16), Komisija će uputiti pisano obaveštenje kandidatima među kojima se sprovodi izborni postupak o otpočinjanju izbornog postupka, najmanje osam dana pre otpočinjanja izbornog postupka.
Komisija će održati usmene razgovore sa kandidatima među kojima se sprovodi izborni postupak dana 5. oktobra 2016. godine sa početkom u 12 časova, ostavljajući po pola sata za svakog kandidata.

ZAKLJUČAK II
Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo posebnim Zaključcima odbacuje prijavu Šarenac Zdravka iz Beograda na Javni konkurs za imenovanje direktora Javno komunalnog preduzeća „BNS” Banatsko Novo Selo i prijavu Ivane Ivanovski iz Jabuke, kao nepotpune.

Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, nakon pregledanja svih prispelih prijava na Javni konkurs za imenovanje direktora Javno komunalnog preduzeća JKP “Omoljica” Omoljica konstatovala je da su prijave podneli Marijana Gligorić Ilić iz Omoljice, Dražen Gajić iz Omoljice i Đura Topalović iz Omoljice.

Nakon razmatranja svih dokaza priloženih uz prijave navedenih kandidata komisija je donela sledeći

ZAKLJUČAK III
Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo posebnim Zaključcima odbacuje prijave Marijane Gligorić Ilić iz Omoljice, Dražena Gajića iz Omoljice i Đure Topalović iz Omoljice, kao nepotpune.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Zdenka Jokić

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD PANČEVO
KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA
JAVNIH I JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA
ČIJI JE OSNIVAČ GRAD PANČEVO
Broj:II-04-111-4/2016-11
Pančevo, 05. oktobar 2016. godine

Z A P I S N I K

Sa HI sednice Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, održane dana 05. oktobra 2016. godine u zelenom salonu zgrade Gradske uprave grada Pančeva sa početkom u 12 časova.
Sednicom je predsedavala Zdenka Jokić, predsednik Komisije.
Sednici su prisustvovali svi članovi Komisije.

Nakon otvaranja sednice, predsedavajuća je predložila sledeći

D N E V N I R E D

1.Bodovanje kandidata za imenovanje direktora JKP “BNS” Banatsko Novo Selo

Prešlo se na razmatranje dnevnog reda
Bodovanje kandidata za imenovanje direktora JKP “BNS” Banatsko Novo Selo
Uvodno izlaganje imala je Zdenka Jokić, koja je predložila Komisiji da se usmena provera stručne osposobljenosti znanja i veština kandidata sprovede u dva dela.
U prvom delu svim kandidatima postavljaće se istim redosledom, pet istih pitanja koja se odnose na poznavanje opštih akata za poslovanje i delatnost javnih preduzeća.
U drugom delu usmene provere članovi komisije će postavljati kandidatima pitanja usko vezana za konkretnu delatnost i poslovanje preduzeća na čiji konkurs se kandidat prijavio, nakon čega će dati ukupnu ocenu stručne osposobljenosti znanja i veština kandidata.
Komisija je prihvatila predlog predsednika Komisije.
Komisija je konstatovala da su pristupili svi pozvani kandidati i utvrdila raspored usmene provere na sledeći način:
1. Nedeljko Erak iz Banatskog Novog Sela
2. Dejan Gondi iz Banatskog Novog Sela

Shodno odredbama Odluke o načinu i postupku imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo i utvrđenog spiska kandidata koji ulaze u izborni postupak, Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, sprovela je usmenu proveru kandidata za imenovanje direktora JKP “BNS” Banatsko Novo Selo.
Prilikom usmene provere, svaki član Komisije, bodovima od 1 do 5 boduje svakog kandidata ponaosob. Nakon završene provere, utvrđuje se ukupan broj bodova koji je dobio svaki kandidat ponaosob, tako što se prvo saberu svi bodovi članova Komisije koje je osvojio jedan kandidat, a zatim se utvrdi prosečna ocena, podelom dobijenog zbira sa brojem članova Komisije.

Na osnovu člana 17. Odluke o načinu i postupku imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo („Službeni list grada Pančeva“ broj 8/13 i 14/16) a nakon sprovedene usmene provere i utvrđivanja prosečne ocene za svakog kandidata ponaosob, Komisija sastavlja

RANG LISTU
za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća
„BNS“ Banatsko Novo Selo

1. Dejan Gondi iz Banatskog Novog Sela, dipl. menadžer – 4,64 bodova;
2. Nedeljko Erak iz Banatskog Novog Sela, dipl. ekonomista– 3, 20 bodova.

Rang listu sa Zapisnikom o sprovedenom izbornom postupku dostaviti nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Pančeva i objaviti na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva.

Sa obzirom da je više nije bilo rasprave, sednica Komisije je završena u 13 časova i 20 minuta.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Zdenka Jokić