Sednica  Skupštine grada Pančeva  će se održati 14.09.2015. godine, sa početkom u 10 časova u Velikoj sali zgrade Gradske uprave grada Pančeva.

U skladu sa članom 62. stav 5. Poslovnika Skupštine grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» br.1/15 – prečišćen tekst) predsednik Skupštine može sazvati sednicu Skupštine sa rokom kraćim od 7 dana.

Razlog sazivanja hitne sednice Skupštine grada su ostavke funkcionera koje su podnete Skupštini grada Pančeva.

Molimo Vas da sednici Skupštine grada Pančeva obavezno prisustvujete a da u slučaju sprečenosti svoj izostanak opravdate pismenim dokumentom – putnim nalogom, za službeni put ili potvrdom lekara za bolovanje,predajom u sobe 103/i 109/ Sekretarijata za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća,najkasnije do 2. u mesecu za prethodni mesec.

Materijal za sednicu možete preuzeti ovde

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

GRAD PANČEVO

SKUPŠTINA GRADA

BROJ: II- 04-06-16/2015-14

Pančevo, 11. septembar 2015. godine

SEKRETAR SKUPŠTINE     PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Marina Kendereški               Filip Mitrović, dipl.ekonomista