Na osnovu člana 62. Poslovnika Skupštine grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva” br. 1/15 – prečišćen tekst), predsednik Skupštine grada Pančeva saziva 34. sednicu Skupštine grada Pančeva, koja će se održati 13. septembra (petak) sa početkom u 10:00 časova u Velikoj sali zgrade grada Pančeva