На основу члана 62. Пословника Скупштине града Панчева (“Службени лист града Панчева” бр. 1/15 – пречишћен текст), председник Скупштине града Панчева сазива 34. седницу Скупштине града Панчева, која ће се одржати 13. септембра (петак) са почетком у 10:00 часова у Великој сали зграде града Панчева