На основу члана 62. Пословника Скупштине града Панчева (“Службени лист града Панчева” бр. 1/15 – пречишћен текст), председник Скупштине града Панчева сазива 33. седницу Скупштине града Панчева, која ће се одржати 12. јула (петак) са почетком у 10:00 часова у Великој сали зграде града Панчева.