На основу члана 41. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 25/15-пречишћен текст, 12/16 и 8/19) и члана 62. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 1/15-пречишћен текст), Председник Скупштине града Панчева сазива 32. седницу Скупштине града Панчева.

Седница ће се одржати 24. априла 2019. године, са почетком у 10 часова у Великој сали зграде града Панчева.